Ditt hjem - trygt og enkelt

Tjenester

Vi i HUS 1 utvikler og bygger prosjektboliger.

Les mer ››

Tomter søkes!

Vi søker etter tomter som har et potensiale for boligbygging i Gjøvik og Totenområdet. Det kan være en ubebygd tomt eller tomt som kan fradeles fra eksiterende bolig. Vi kan tilby alternative samarbeidsformer, alt fra et rent tomtekjøp til et samarbeid for å ta del i verdiskapningen og oppføringen av prosjektet.