Tjenester

HUS1 utvikler, bygger og leverer prosjektboliger.

Ditt hjem – trygt og enkelt.
Som boligutvikler ønsker vi å utvikle og bygge boliger på en trygg og kontrollert måte.

Basert på vår lange erfaring innen boligutvikling og vår fagkunnskap med bygging av boliger, søker vi kostnadseffektive, trygge og gode løsninger.

Fagkunnskap - Erfaring - Kontroll

Vi ønsker å gjøre boligprosessen enkel, trygg og forutsigbar for våre kunder. Vi er tydelige på leveransene og leverer til avtalte priser. Du vet hva du får – du vet hva det koster!

Boligkjøpere

Førstegangsetablerere - Familier - Seniorer

Vi har nøkterne, arealeffektive boliger med god beliggenhet